Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i at følgende godtgjørelser fastsettes med virkning fra 1. mai 2016:

Stortingsrepresentanter

kr 906 928 per år

Regjeringsmedlemmer

kr 1 294 216 per år

Statsminister

kr 1 593 242 per år