Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag om utsatt slokking av FM-nettet

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 29. november 2016

Svein Harberg

leder og ordfører