Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger)

Dette dokument

  • Innst. 101 L (2016–2017)
  • Kjeldedokument: Prop. 142 L (2015–2016)
  • Dato: 01.12.2016
  • Utgjevar: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetal: 28

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 1. desember 2016

Kari Kjønaas Kjos

Tove Karoline Knutsen

leder

ordfører