Innstilling fra justiskomiteen om Årsrapport for 2016 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 30. mai 2017

Hadia Tajik

leder og ordfører