Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om en gjennomgang av statens organisering og utbredelse med formål å redusere offentlig aktivitet i velfungerende kommersielle markeder

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 13. juni 2017

Helge André Njåstad

Mazyar Keshvari

leder

ordfører