Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden

Dette dokument

  • Innst. 254 S (2017–2018)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: Stortingets presidentskap
Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 26. april 2018

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja