Innstilling frå finanskomiteen om Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 8. mai 2018

Henrik Asheim

Oddvar Igland

leiar

ordførar