Innhald

10. Forslag fra mindretall

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen sette som vilkår for betinget tilsagn til Space Norway AS om egenkapital at satellittene ikke tilknyttes utstyr som kan brukes til andre lands atomvåpensystemer