Innhald

Vedlegg 4 - Brev fra Samferdselsdepartementet v/statsråd Jon Georg Dale til transport- og kommunikasjonskomiteen, datert 15. november 2018

Vedlegg 4

Vedlegget finnes kun i PDF, se merknadsfelt