Innhald

Vedlegg 6 - Brev fra Samferdselsdepartementet v/statsråd Jon Georg Dale til transport- og kommunikasjonskomiteen, datert 26. november 2018

Vedlegg 6

Vedlegget finnes kun i PDF, se merknadsfelt