Bakgrunn

Stortinget valgte 24. oktober 2017 følgende medlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling: Eirik Sivertsen, Marianne Marthinsen, Trond Helleland, Christian Tybring-Gjedde og Liv Signe Navarsete.

Som varamedlemmer ble valgt Nils Kristen Sandtrøen, Hårek Elvenes, Lene Westgaard-Halle, Erlend Wiborg og Kari Elisabeth Kaski.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har i brev av 1. oktober 2018 anmodet om at Sverre Myrli velges som medlem i stedet for Eirik Sivertsen.