Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Dette dokument

  • Innst. 20 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: valgkomiteen
  • Sidetal: 2
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 5. oktober 2018

Tone Wilhelmsen Trøen

leder