Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken)

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 18. oktober 2018

Geir Pollestad

Nils Kristen Sandtrøen

leder

ordfører