Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fredric Holen Bjørdal, Svein Roald Hansen, Ingrid Heggø, Åsunn Lyngedal og Rigmor Aasrud, fra Høyre, lederen Henrik Asheim, Pål Sæther Eiden, Mudassar Kapur, Vetle Wang Soleim og Aleksander Stokkebø, fra Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, Jan Steinar Engeli Johansen og Helge André Njåstad, fra Senterpartiet, Martha Tærud og Trygve Slagsvold Vedum, fra Sosialistisk Venstreparti, Kari Elisabeth Kaski, fra Venstre, Abid Q. Raja, fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, fra Miljøpartiet De Grønne, Une Bastholm, og fra Rødt, Bjørnar Moxnes, viser til Innst. 23 L (2018–2019) og slutter seg i innstillingen her til regjeringens forslag til endring i Stortingets skattevedtak § 5-1 om tonnasjeskatt.

Komiteens medlem fra Rødt støtter ikke forlengelsen av rederiskatteordningen og viser til sin merknad i Innst. 23 L (2018–2019). Dette medlem slutter seg i denne innstillingen likevel isolert sett til forslaget om økning i tonnasjeskatt.