Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fredric Holen Bjørdal, Svein Roald Hansen, Ingrid Heggø, Åsunn Lyngedal og Rigmor Aasrud, fra Høyre, lederen Henrik Asheim, Pål Sæther Eiden, Mudassar Kapur, Vetle Wang Soleim og Aleksander Stokkebø, fra Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, Jan Steinar Engeli Johansen og Helge André Njåstad, fra Senterpartiet, Martha Tærud og Trygve Slagsvold Vedum, fra Sosialistisk Venstreparti, Kari Elisabeth Kaski, fra Venstre, Abid Q. Raja, fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, fra Miljøpartiet De Grønne, Une Bastholm, og fra Rødt, Bjørnar Moxnes, viser til at det i Helsingfors 29. august 2018 ble undertegnet en protokoll til endring av skatteavtalen mellom de nordiske land som omfatter Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene.

Tilleggsprotokollen gjennomfører tre anbefalte endringer fra OECD/G20-prosjektet Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) som skal motvirke overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlaget. Anbefalingene utgjør minimumsstandarder og omfatter styrking i nasjonalt regelverk og endringer i skatteavtalene.

Komiteen tilrår at Stortinget samtykker til ikrafttredelse av protokollen.