Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om meddelelse fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken om tilbaketrekking av Representantforslag 221 S (2017–2018) om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, 6. november 2018

Ketil Kjenseth

Sandra Borch

leder

ordfører