Bakgrunn

Lars Haltbrekken meddelte i Stortingets møte 18. oktober 2018 at han på vegne av Kari Elisabeth Kaski og seg selv trekker tilbake forslaget i Representantforslag 221 S (2017–2018) om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel.