Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 13. november 2018

Roy Steffensen

Hans Fredrik Grøvan

leder

ordfører