Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad, Jenny Klinge og Willfred Nordlund om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 29. november 2018

Karin Andersen

Olemic Thommessen

leder

ordfører