Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om å evaluere omorganiseringen av Arkivverket og sikre regionale arkivtjenester

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 30. november 2018

Kristin Ørmen Johnsen

Kari Henriksen

leder

ordfører