Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 3. desember 2018

Erlend Wiborg

leder og saksordfører