Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen (samleproposisjon høsten 2018)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 3. desember 2018

Erlend Wiborg

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører