Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski og Arne Nævra om å gi trygdeoppgjøret fullverdig behandling i Stortinget for å vise landets eldre den respekten de fortjener

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 4. desember 2018

Erlend Wiborg

Per Olaf Lundteigen

leder

ordfører