4. Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2018 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

490

Utlendingsdirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak, forhøyes med

31 294 000

fra kr 795 168 000 til kr 826 462 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med

9 953 000

fra kr 21 453 000 til kr 11 500 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, forhøyes med

17 730 000

fra kr 185 894 000 til kr 203 624 000

70

Stønader til beboere i asylmottak, nedsettes med

6 410 000

fra kr 116 986 000 til kr 110 576 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak, nedsettes med

2 643 000

fra kr 29 415 000 til kr 26 772 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med

19 568 000

fra kr 87 597 000 til kr 68 029 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med

459 000

fra kr 11 920 000 til kr 12 379 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, nedsettes med

4 000 000

fra kr 313 700 000 til kr 309 700 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1, forhøyes med

4 000 000

fra kr 6 221 000 til kr 10 221 000

Inntekter

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

34 941 000

fra kr 100 028 000 til kr 65 087 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

483 000

fra kr 14 150 000 til kr 14 633 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

126 718 000

fra kr 485 253 000 til kr 358 535 000

5

Refusjonsinntekter, nedsettes med

1 855 000

fra kr 8 655 000 til kr 6 800 000