Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sigbjørn Gjelsvik og Kjersti Toppe om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 8. januar 2019

Karin Andersen

Kari Kjønaas Kjos

leder

ordfører