Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 17. januar 2019

Ketil Kjenseth

Sandra Borch

leder

ordfører