Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.)

Dette dokument

  • Innst. 159 L (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Prop. 32 L (2018–2019)
  • Utgivar: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetal: 6

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 5. februar 2019

Karin Andersen

Willfred Nordlund

leder

ordfører