Komiteens behandling

Komiteen har i brev av 18. juni 2018 til Justis- og beredskapsdepartementet ved statsråd Tor Mikkel Wara bedt om en vurdering av forslaget. Statsrådens uttalelse følger av vedlagte brev av 25. juni 2018.