Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringa utrede ei kompensasjonsordning for sosiale rabattar og gjennomgå det totale avgiftssystemet, i den hensikta å betre rammevilkåra for den kommersielle bussmarknaden i Noreg.

  2. Stortinget ber regjeringa komme attende til Stortinget på eigna måte med ei sak som betrar rammevilkåra for den kommersielle busstransporten.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.