Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 19. februar 2019

Dag Terje Andersen

Bente Stein Mathisen

leder

ordfører