Komiteens behandling

Komiteen ba i brev av 29. november 2018 om statsrådens vurdering av forslaget. Statsrådens svarbrev av 20. desember 2018 følger vedlagt innstillingen.