Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Eirik Faret Sakariassen om å hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. mars 2019

Erlend Wiborg

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører