Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i eigarseksjonslova mv. (korttidsutleige, skjerpa ervervsavgrensing og eigarskiftegebyr)

Dette dokument

  • Innst. 215 L (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Prop. 36 L (2018–2019)
  • Utgivar: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetal: 15

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 14. mars 2019

Karin Andersen

Mari Holm Lønseth

leder

ordfører