Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  1. Retten til å drive havbruk i vår felles allmenning skal være tidsbegrenset, men slik at tidsbegrensningen har en varighet som gir forutsigbarhet for investeringer, innovasjon og forsvarlig drift.

  2. Stortinget ber regjeringen sørge for at det gjennomføres en utredning med sikte på å innføre en tidsbegrensning av nye havbrukstillatelser, og komme med forslag til hvordan man kan gjennomføre dette. En slik utredning må også omfatte en vurdering av varigheten på allerede gitte tillatelser, og om det kan settes en tidsbegrensning for disse. Regjeringen må vurdere om utvalget som gjennomgår beskatning av havbruksnæringen, også kan gjennomføre disse utredningene.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.