Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om mer effektiv bruk av strøm

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 11. april 2019

Ketil Kjenseth

Une Bastholm

leder

ordfører