Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Dette dokument

  • Innst. 253 L (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Prop. 116 L (2017–2018)
  • Utgivar: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetal: 18

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 30. april 2019

Karin Andersen

Eirik Sivertsen

leder

ordfører