Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter.

  2. Stortinget ber regjeringen som et strakstiltak innføre et forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter, på byggeplasser i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 (5). Forbudet skal innføres snarest og senest innen 1. juli 2019.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.