Komiteens behandling

Komiteen ba i brev av 8. mars om statsrådens vurdering av forslaget. Statsrådens svarbrev av 29. mars 2019 følger vedlagt innstillingen.