Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)

Dette dokument

  • Innst. 270 L (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Prop. 44 L (2018–2019)
  • Utgivar: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetal: 36

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 9. mai 2019

Karin Andersen

Siri Gåsemyr Staalesen

leder

ordfører