Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Hulda Holtvedt om å redusere kropps- og skjønnhetspress blant unge

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 14. mai 2019

Kristin Ørmen Johnsen

Kari Henriksen

leder

ordfører