Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om nødvendige endringer i husleieloven for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale, og andre forsterkinger av den sosiale boligpolitikken

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 28. mai 2019

Karin Andersen

Mari Holm Lønseth

leder

ordfører