Komiteens behandling

Komiteen har i brev av 27. mars 2019 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/statsråd Monica Mæland bedt om en vurdering av forslaget. Statsrådens uttalelse følger av vedlagte brev av 25. april 2019.