Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til godkjenning av protokoll av 6. februar 2019 om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. juni 2019

Michael Tetzschner

Thor Edquist

fung. leder

ordfører