Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 28. mai 2019

Kristin Ørmen Johnsen

Åslaug Sem-Jacobsen

leder

ordfører