Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om avvikling av pelsdyrnæringen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 6. juni 2019

Geir Pollestad

Morten Ørsal Johansen

leder

ordfører