Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2017 og kalenderåret 2018

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. juni 2019

Michael Tetzschner

Thor Edquist

fung. leder

ordfører