Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Øystein Langholm Hansen og Siv Mossleth om lik tilgang til kommunikasjonstjenester i hele landet

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 4. juni 2019

Helge Orten

Solveig Sundbø Abrahamsen

leder

ordfører