Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i kommuneloven 2018 (retting av inkurier m.m.)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 4. juni 2019

Karin Andersen

Ove Trellevik

leder

ordfører