Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i abortloven (fosterreduksjon)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 6. juni 2019

Geir Jørgen Bekkevold

leder og ordfører