Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av det norsk-russiske bilaterale miljøsamarbeidet – ein parallellårevisjon med Den russiske føderasjons riksrevisjon

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 11. juni 2019

Dag Terje Andersen

Nils T. Bjørke

leiar

ordførar